בטיפול בילדים ובני נוער

 כשמדובר בטיפול לקטין, המפגש הראשון יתקיים עם ההורים בלבד. למפגש זה כמה מטרות. להורים זוהי ההיכרות עם המטפלת וחדר הטיפול, הבנת אופן הטיפול, וניסוח מטרותיהם וציפיותיהם מהטיפול. למטפלת משמשת הפגישה לאיסוף מידע חשוב לגבי המטופל והרקע שלו.

כשמדובר בילדים ובנוער, חשוב מאד שההורים יהיו מעורבים, גם אם הם לא נוכחים בחדר בזמן הטיפול. מעורבות ההורים באה לידי ביטוי בראש ובראשונה בעצם ההגעה לטיפול והבאת הילד לפגישות באופן קבוע. מידי פעם מתקיימות פגישות הדרכה ועדכון עם ההורים. התכיפות של מפגשים אלה אישית לכל משפחה ותלויה בבעיה המטופלת וברצון ההורים. יש הזקוקים לפגישות הדרכה לעתים קרובות, ויש שהטיפול ממוקד בתהליך עם הילד וההורים מגיעים רק אחת לכמה חודשים.

לפרטים נוספים ותיאום טיפול